Bij Coople heb je recht op vakantiegeld. Dit wordt automatisch betaald bovenop je normale salaris en is het dus niet nodig om het te claimen.

Je vakantiegeld vind je links op je salarisstrook

In het eerste vak zie je twee afzonderlijke kolommen. De 'standaarduren' die het totaal voor je uurtarief weergeven en het "Vakantiegeld", waar je het totaal van je vakantiegeld ziet.

Als je je aanmeldt voor een job in de app, wordt het vakantiegeld opgenomen als onderdeel van het uurtarief, maar om het gemakkelijk te maken voor jou staan ze apart op je salarisstrook.

Did this answer your question?